Terug

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
makoi
Duurzaamheidstraat 19
8094sc hattemerbroek

[email protected]

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.


1. TOEGANG GEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, waarin bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient om onze overwegend legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG te beschermen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website verwijderd.


2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTVERWERKING EN CONTACT


2.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE UITVOERING VAN HET CONTRACT

Met het oog op de contractverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te specificeren. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, met name over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract volledig is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en worden ze verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. 6 lid 1 lid 1 lit. a AVG of wij behouden ons het recht voor om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.


2.2 KLANTENACCOUNT

Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, lit. onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of door een functie te gebruiken die hiervoor in het klantaccount is voorzien. Na het verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, lit., waarover wij u in deze verklaring informeren.


2.3 CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als onderdeel van de communicatie met de klant verzamelen wij persoonsgegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit waarover wij u in deze verklaring informeren.


3. GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP VERZENDVERWERKING:

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 lit.


GEGEVENSOVERDRACHT AAN LEVERANCIERS VAN VERZENDDIENST TEN DOEL VAN VERZENDMELDING

Als u ons hier tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, zullen wij uw e-mailadres en telefoonnummer op basis hiervan doorsturen naar de geselecteerde verzendserviceprovider in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. Bezorging kan contact met je opnemen ten behoeve van bezorgmelding of afstemming.
Toestemming kan te allen tijde worden gegeven door een bericht an de in deze verklaring inzake gegevensbescherming beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks aan de koeriersdienst kan worden herroepen op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u verstrekte gegevens voor dit doeleinde wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in het volgende zullen informeren. deze verklaring. General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG GLS Duitsland-Strasse 1 - 7 DE-36286 Neuenstein Duitsland DHL Paket GmbH Strachensweg 10 53113 Bonn Duitsland DPD Duitsland GmbH Wailandtstrae 1 63741 Aschaffenburg Duitsland 4. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING Bij het verwerken van betalingen in onze webshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders. 4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING Afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode geven wij de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit is nodig om de betaling te verwerken. Dit dient voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. De verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder is in dit opzicht van toepassing. Als u vragen heeft over onze partners voor betalingsverwerking en de basis van onze samenwerking met hen, gebruik dan de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven. 4.2 GEGEVENSVERWERKING MET HET OOG OP FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISERING VAN ONZE BETAALPROCESSEN Indien nodig geven we onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling als onze contractverwerkers gebruiken met het oog op fraudepreventie en de optimalisatie van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen , boekhoudkundige ondersteuning). Volgens artikel 6, lid 1 S. 1 lit. 5. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEN ALGEMENE INFORMATIE Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). In het kader van een belangenafweging dient dit overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG. U vindt de cookie-instellingen voor uw browser onder de volgende links: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome ™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=nl] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/ #koekjes] Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de verklaring inzake gegevensbescherming. 6. INTEGRATIE VAN DE TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE / ANDERE WIDGETS Op deze website zijn Trusted Shops-widgets (bijv. Trusted Shops Trustbadge) geïntegreerd om de Trusted Shops-diensten (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) weer te geven en om na een bestelling Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden. Dit dient om onze gerechtvaardigde belangen, die in het kader van een belangenafweging prevaleren, bij een optimale marketing te waarborgen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met Volgens artikel 6, lid 1 S. 1 lit.f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Keulen (Trusted Shops), met wie wij samen verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming volgens artikel 26 AVG. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de essentiële inhoud van het contract in overeenstemming met artikel 26, lid 2 AVG. De Trustbadge wordt verstrekt door een Amerikaanse CDN-provider (Content Delivery Network) onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz]. Wanneer u de Trustbadge oproept, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenten bevat. de oproep. Het IP-adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet aan uw persoon kunnen worden toegeschreven. Het serverlogbestand wordt opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen en wordt uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd of geanonimiseerd. Volgens artikel 6, lid 1 S. 1 lit. Widgets van Trusted Shops. Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als u zich al hebt geregistreerd om ze te gebruiken. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of je als koper al geregistreerd bent voor een productgebruik wordt automatisch gecontroleerd aan de hand van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie. Voordat het wordt verzonden, wordt het e-mailadres omgezet in deze hash-waarde, die voor Trusted Shops niet kan worden ontsleuteld. Na het controleren op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd. Dit dient om te controleren of u al geregistreerd bent voor diensten bij Trusted Shops GmbH en is daarom noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops prevalerende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming gekoppeld aan de specifieke bestelling en de transactie-evaluatiediensten in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG vereist. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor de diensten, krijgt u hiervoor voor het eerst de gelegenheid. Verdere verwerking na registratie is ook gebaseerd op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops verwijderd en is een persoonlijke referentie niet meer mogelijk. Als onderdeel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u bij vragen over gegevensbescherming en het doen gelden van uw rechten contact opnemen met Trusted Shops GmbH, waarvan u de contactmogelijkheden hier [https://www.trustedshops.de /impressum/#datenschutz ] Zoeken. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u via de volgende link hier [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Desondanks kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Indien nodig wordt uw verzoek doorgegeven aan de andere verantwoordelijke voor een antwoord. 7. SOCIALE MEDIA ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, LINKEDIN Als u overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 lit. uw toestemming hebt gegeven aan de respectieve exploitant van sociale media en opgeslagen, waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u hier raadpleeg het privacybeleid van de hieronder gelinkte provider. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen. Facebook [https://www.facebook.com/about/privacy/] is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland"). De informatie over uw gegevens wordt automatisch verzameld door Facebook Ierland Het gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook wordt meestal overgebracht naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data]. Instagram [https://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbod van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ireland") De informatie die automatisch door Facebook Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online -Aanwezigheid op Instagram wordt meestal verzonden naar een server van Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram-fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data]. YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt meestal verzonden naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). De informatie die automatisch door LinkedIn wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn, wordt meestal verzonden naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. 8. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN 8.1 UW RECHTEN Als betrokkene heeft u de volgende rechten: * In overeenstemming met artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daarin gespecificeerd; * In overeenstemming met artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen; * In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij verdere verwerking * om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; * om te voldoen aan een wettelijke verplichting; * om redenen van algemeen belang of * noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; * Volgens artikel 18 AVG het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, voor zover: * u de juistheid van de gegevens betwist; * de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert deze te verwijderen; * we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of * U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG; * In overeenstemming met artikel 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke; * Volgens artikel 77 AVG het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor. Recht van bezwaar Voor zover wij onze in het kader van eiAls u persoonsgegevens verwerkt zoals hierboven toegelicht, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen een recht van bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Na het uitoefenen van uw recht van bezwaar, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking de bewering, uitoefening of verdediging van Serves vereist juridische claims. Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde verwerken. 8.2 CONTACTMOGELIJKHEDEN Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals het intrekken van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk. Verklaring gegevensbescherming opgesteld met de juridische copywriter van Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Ma-koi 4,6 / 5 - 92 Reviews @ Google
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »