Terug

Privacy Policy

Gegevensbescherming

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Makoi BV
Duurzamheidstraat 19
8094sc Hattemerbroek

[email protected]

Telefoon: 31384447366

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.


1. TOEGANG GEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider bevat. (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.


2. GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTBEHEER EN CONTACT


2.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR CONTRACTBEHEER

Ten behoeve van de contractverwerking (inclusief vragen over en verwerking van bestaande garantie- en niet-nakomingsclaims evenals eventuele wettelijke updateverplichtingen) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG, verzamelen wij persoonlijke gegevens als u ons het aan ons als onderdeel van uw Uw bestelling vrijwillig indienen. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract te verwerken en we de bestelling niet kunnen verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren.

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, met name over de overdracht aan onze dienstverleners voor de verwerking van bestellingen, betalingen en verzendingen, vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring. Nadat het contract is afgesloten, worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na de fiscale en commerciële bewaartermijnen overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter c AVG verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.


2.2 KLANTENACCOUNT

Indien u hiervoor overeenkomstig artikel 6 lid 1 lid 1 letter a AVG uw toestemming hebt gegeven door te besluiten een klantaccount te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken om een ​​klantaccount te openen en uw gegevens op te slaan voor verdere toekomstige bestellingen van onze website. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de contactoptie die wordt beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit, waarover wij u in deze verklaring informeren.


2.3 CONTACT MET ONS OPNEMEN

In het kader van klantcommunicatie verzamelen wij persoonsgegevens om uw vragen te verwerken in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG als u ons deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om uw contact te verwerken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Nadat uw verzoek volledig is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 verlicht waarover wij u in deze verklaring informeren.


3. GEGEVENSVERWERKING VOOR VERZENDDOELEINDEN

Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG, geven wij uw gegevens door aan de koeriersdienst die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen.


4. GEGEVENSVERWERKING VOOR BETALINGSVERWERKING

Bij het verwerken van betalingen in onze webshop werken wij samen met deze partners: technische dienstverleners, kredietinstellingen, betalingsdienstaanbieders.


4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR TRANSACTIEVERWERKING

Afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode geven we de

We geven de gegevens die nodig zijn voor de betalingstransactie door aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van een orderverwerking, of aan de in opdracht gegeven kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder, voor zover dit nodig is om de betaling af te handelen. Dit dient voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG. In sommige gevallen verzamelen de betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn om de betaling zelf te verwerken, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
Als u vragen heeft over onze betalingsverwerkingspartners en de basis van onze samenwerking met hen, maak dan gebruik van de contactmogelijkheden die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.


4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN AANZIEN VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISERING VAN ONZE BETAALPROCESSEN

Indien nodig verstrekken wij onze dienstverleners verdere gegevens, die zij samen met de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de betaling als onze verwerkers gebruiken voor het voorkomen van fraude en het optimaliseren van onze betalingsprocessen (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning) . In overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen in onze bescherming tegen fraude en in een efficiënt betalingsbeheer, die prevalerend zijn in het kader van een belangenafweging.


5. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEN


ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies).
Wij gebruiken technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. winkelwagenfunctie). Deze technologieën verzamelen en verwerken het IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijvoorbeeld informatie over de inhoud van het winkelwagentje). Dit dient in het kader van een belangenafweging dwingende gerechtvaardigde belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende links: Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https: //support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=nl] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/ #koekjes]

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheid die wordt beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.


6. INTEGRATIE VAN DE TRUSTED SHOPS TRUSTBADGE/ ANDERE WIDGETS

Op deze website is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk weer te geven en om na een bestelling Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden.

Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen bij optimale marketing te beschermen door veilig winkelen mogelijk te maken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (Trusted Shops), met wie wij op grond van artikel 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk zijn. In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u hieronder over de essentiële inhoud van het contract in overeenstemming met artikel 26, lid 2, AVG.

De Trustbadge wordt geleverd door een Amerikaanse CDN-provider (Content Delivery Network) als onderdeel van een gedeelde verantwoordelijkheid. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops GmbH vindt u hier [https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz].

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert . Het IP-adres zal onmiddellijk

elbar geanonimiseerd na verzameling, zodat de opgeslagen gegevens niet aan uw persoon kunnen worden toegewezen. Het serverlogbestand wordt opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsproblemen en wordt uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd of geanonimiseerd. Volgens artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG dient hiermee het gerechtvaardigd belang van ons en Trusted Shops om misbruik en fraude te voorkomen, het aanbod en de website te optimaliseren en een probleemloze werking van de website of de Trustbadge of andere Widgets te garanderen van TrustedShops.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken of zich reeds voor het gebruik ervan heeft geregistreerd. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of u al geregistreerd bent als koper voor productgebruik, wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht met behulp van een cryptologische eenrichtingsfunctie. Voordat het wordt verzonden, wordt het e-mailadres omgezet in deze hashwaarde, die Trusted Shops niet kan ontsleutelen. Na het controleren op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit dient om te controleren of u al geregistreerd bent voor diensten bij Trusted Shops GmbH en is daarom noodzakelijk voor de vervulling van onze en Trusted Shops prevalerende legitieme belangen bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactie-evaluatiediensten in overeenstemming met art. 6 Paragraaf 1 zin 1 lit. f AVG vereist. Als dit het geval is, vindt de verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u nog niet bent aangemeld voor de diensten, krijgt u hiervoor voor het eerst de gelegenheid. Verdere verwerking na registratie is ook gebaseerd op de contractuele overeenkomst met Trusted Shops. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch door Trusted Shops verwijderd en is persoonlijke verwijzing dan niet meer mogelijk.

Als onderdeel van de gedeelde verantwoordelijkheid tussen ons en Trusted Shops GmbH kunt u bij vragen over gegevensbescherming en het doen gelden van uw rechten contact opnemen met Trusted Shops GmbH, waarvan u de contactmogelijkheden hier [https://www.trustedshops.de/] kunt vinden. impressionum/#datenschutz ] Vinden. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u via de volgende link [https://www.trustedshops.com/tsdocument/CONSUMER_MEMBERSHIP_TERMS_de.pdf]. Los hiervan kunt u altijd contact met ons opnemen via de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid. Indien nodig wordt uw verzoek dan doorgestuurd naar de andere verantwoordelijke voor een antwoord.


7. SOCIALE MEDIA


ONZE ONLINE AANWEZIGHEID OP FACEBOOK (VOOR META), INSTAGRAM (VOOR META), YOUTUBE, LINKEDIN

Als u uw toestemming hebt gegeven aan de respectieve exploitant van sociale media in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 verlicht en opgeslagen, van waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies gebruikt. Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de respectieve social media-exploitant, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de hieronder gelinkte providers. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook (door Meta) [http://www.facebook.com/about/privacy/] is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland"). De informatie die automatisch door Meta Platforms Ireland wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Facebook (door Meta) wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (Informatie over Insights Data) is hier beschikbaar [https://www.facebook.com/legal/terms/infor

mation_about_page_insights_data].

Instagram (door Meta) [http://help.instagram.com/519522125107875] is een aanbod van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Meta Platforms Ireland") De verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op Instagram wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking bij het bezoeken van een Instagram (door Meta) fanpagina is gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG. Meer informatie (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=de] is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De automatisch door Google verzamelde informatie over uw gebruik van onze online aanwezigheid op YouTube wordt meestal overgebracht naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

LinkedIn [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] is een aanbod van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). De informatie die automatisch door LinkedIn wordt verzameld over uw gebruik van onze online aanwezigheid op LinkedIn, wordt meestal overgebracht naar een server van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit voor de VS uitgevaardigd. Onze samenwerking met hen is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.


8. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN EN UW RECHTEN?


8.1 UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

* op grond van artikel 15 AVG het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daar gespecificeerd;
* op grond van artikel 16 AVG het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
* Volgens artikel 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
* om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
* om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
* om redenen van algemeen belang of
* nodig is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
* in overeenstemming met artikel 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover:
* de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
* de verwerking is onrechtmatig, maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
* we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen of
* u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
* in overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen;
* volgens artikel 77 AVG het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u voor de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens niet

hiervoor een vervolgtraject.


8.2 CONTACTOPTIES

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.


Verklaring gegevensbescherming opgesteld met de juridische copywriter van Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Ma-koi 4,6 / 5 - 92 Reviews @ Google
    Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »